2022 Mid-Year Update – Cập Nhật Quí 2

Makewealth mid-year update 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Vincent và #MakeWealth team đã hỗ trợ nhiều khách hàng mua bán và đầu tư bất động sản với tổng giá trị giao dịch hơn $9,7 triệu đô CAD.

Vincent rất chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng, và hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhao đồng hành nhiều hơn nữa trong con đường đầu tư, tạo dựng tài sản generational wealth.
//

In the last 6 months, #MakeWealth has transacted in over $9.7 MILLION DOLLARS of real estate. Next Stop: $20 MILLION for 2022! ?

We helped many clients & family achieving their goals, buying and selling homes, condos, businesses & offices. Thank you for your continued trust and support. Let’s #MakeWealthTogether ?

Vincent Tran
Licensed Realtor | MakeWealth Real Estate
Right at Home Realty

Join The Discussion

Compare listings

Compare