Community

HNV Summer Event 2022

Chỉ còn 7 ngày nữa là chương trình Summer Event 2022 của Hội Nghiện Việc (Canada) sẽ diễn ra. Đã có hơn +120 bạn đăng ký trong đó có các bạn young professional, bussiness owners và service providers. Đây là một cơ hội networking tuyệt vời cho các trí thức trẻ tại Toronto/Ontario. Registration đăng ký sẽ đóng lại vào chiều thứ 5,...

Compare listings

Compare