Reflection

Skydive

Leap of Faith/Vượt qua bản thân

Bạn có còn nhớ lần đầu tiên bạn phải làm một bài presentation trước lớp, làm group đám đông, hoặc gặp một anh chàng/cô nàng khác giới mà mình thích không? Bụng mình lúc nào cũng sẽ đánh cò cò, bồn chồn, hồi hộp rất khó chịu. Nhiều khi gây xì stress, rồi biểu lộ thành nhiều triệu chứng khác như đau đầu, đau...

The Roaring 2020s

Did you know that starting yesterday, people in Ontario 60+ years old can already book vaccines at participating pharmacies? Knowing this gives me much hope for a summer of reopening. Like many people, I wish for a quicker, safe reopening this summer so I can go camping, travel, eat a meal in a restaurant, meet up with friends over a beer, and play soccer & do boxing. Like so many people, I’ve...

Compare listings

Compare