November Update – Cập Nhật Thị Trường Đầu Tháng 11/2022

 1. Giá trung bình thị trường Toronto tiếp tục đi ngang trong tháng 10. Giá đã ổn định trong 4 tháng vừa qua với mức
  • $1.074 tháng 7
  • $1.079M tháng 8
  • $1.086M tháng 9
  • và $1.089M trong tháng 10
 2. Lãy suất tiếp tục tăng lần thứ 6 vào ngày 26/10 vừa qua và giảm thêm khả năng vay của người mua. Điều này cộng hưởng vào việc giá thuê nhà tăng hơn 25% trong năm nay.
 3. Chính phủ tỉnh bang Ontario vừa đưa ra một số đề suất về luật xây dựng và nhà cửa. Nếu được thông qua, những luật này sẽ giúp cho việc xây dựng nhanh hơn và tạo ra nhiều phân khúc nhà cho thuê hơn trong những năm sắp tới.

Leave a Comment