[Open House] 84 Robert Hicks

Hello everyone, Vincent xin mời các anh chị, quý khách đang có nhu cầu tìm hiểu thị trường bất động sản tại North York đến cafe với mình tại buổi Open House vào cuối tuần này, từ 2-4pm ngày 19/06/2022. Open House được diễn ra tại 84 Robert Hicks Dr, North York, ON M2R 3R4 … Read more